Αντιγράφω από το βιβλίο του πανεπιστημιακού Γ. Κόκκινου, καθηγητή ιστορίας, (Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της ιστορίας) που στο σημείο αυτό αντιγράφει το κλασικό βιβλίο της Χάνα Αρέντ " Το ολοκληρωτικό σύστημα"
Hanna Arendt, Το ολοκληρωτικό σύστημα. ..μτφρ.Γιάννης Λάμψας, εκδ. Ευρύαλος, Αθήνα 1988.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ολοκληρωτισμού:

. Η μαζοποίηση της πολιτικής ζωής, που σημαίνει εσωτερική διάλυση των κομμάτων και αποσύνθεση των κοινοβουλευτικών δομών, φαινόμενα που προκύπτουν από τη βαθιά οικονομική και πολιτική κρίση στη διάρκεια του Μεσοπολέμου. (1919 - 1940)

. Η ιδεολογική συμμαχία μεταξύ μάζας και πολιτικής elite.

. Η ολοκληρωτική προπαγάνδα.

. Η ανάδυση του χαρισματικού - "παντοκράτορα" αρχηγού.

.Το ολοκληρωτικό κόμμα (=πολυεπίπεδη και ρευστή ιεραχία που παρεμβάλλεται μεταξύ του αρχηγού και της μάζας των οπαδών - μελών)

. Το ολοκληρωτικό κράτος.

. Η γιγαντιαία ανάπτυξη του γραφειοκρατικού μηχανισμού τόσο του κόμματος, όσο και του κράτους και η βαθμιαία αλληλοδιείσδυσή τους.

. Η ενεργοποίηση της μυστικής αστυνομίας.

. Η γενικευμένη τρομοκρατία.

. Ο ρατσισμός . (ιδεολογία του αποδοπομπιαίου τράγου)Η κοινοτοπία του καλού του Τζβέταν Τοντόροφ