μια σελίδα για όσα λέμε " μαύρη πέτρα" και τα αφήνουμε πίσω μας .