Βυζάντιο -από το ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Ίστορία και Σχολική Ιστορία από το Θάνο Βερέμη
Σε σχέση με το μάθημα της Ιστορίας και τα "γιατί δεν την αγαπάμε". Ή μήπως όχι;


πώς η ιστορία επηρεάζει τις σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικές κοινότητες -νέοι ιστορικοί -έρευνες

.............................................................................................................................................................................................................................................

η αντίληψη των Οθωμανών για τη γη: όροι - διευκρινήσεις μέσα από μια επίκαιρη επέκταση στο παρόν


Επίσης το παραπάνω κείμενο είναι μια καλή άσκηση για τη διάκριση ανάμεσα στο σχόλιο - και το γεγονόςΕυρώπη 10 -13ος αιώνας

Περιπέτειες μια γαλλικής επαρχίας, που μας δείχνει τις ευρωπαϊκές ιδιαιτερότητες στη διαμόρφωση εθνικής συνείδησης
Σταυροφορίες

οι σταυροφορίες - συνέπειες - εθνική διαμόρφωση-p.p.t

Σταυροφορίες -Ερωτήσεις

ο ιστορικός Στήβεν Ράνσιμαν για την τέταρτη Σταυροφορία


Βενετοί στην ΚωνσταντινούποληΕλληνισμός και Βενετία


Γιατί δεν ισχύει η φράση ἑπιστρέφουμε στον Μεσαίωνα" Ένα ενδιαφέρον και διαφωτιστικό άρθρο για τους όρους φεουδαρχία , Μεσαίωνας.Αραβο -Νορμανδο-Βυζαντινή κουλτούρα -Σικελία ή αλλιώς : οι Νορμανδοί στην Νότια ΙταλίαΕδιμβούργο , η πρωτεύουσα της Σκωτίας μια πόλη που κρατάει τα μεσαιωνικά χαρακτηριστικά της


Από τη συζήτηση στην τάξη:
  • τι θα πει σλαβονική γλώσσα;


  • Τι αντίληψη να έχει ένα σύγχρονος μαθητής της Σερβίας, της Ρωσίας , της Βουλγαρίας για το κυριλλικό αλφάβητο; Για τους αδελφούς Κύριλλο και Μεθόδιο; Ποια θέση έχει το Βυζάντιο στην ιστορική τους συνείδηση;Τίι λένε τα σχολικά τους βιβλία. Επίσημες και ανεπίσημες εκδοχές.


  • Πως αυτο - αποκαλούνταν οι κάτοικοι της Ρώμης, της Ιταλίας και γενικά της Ευρώπης γύρω στο 1000 μ.Χ;

  • "Γιατί τόση φασαρία για τα μπαχαρικά" . Γιατί το εμπόριό τους ήταν πάντα τόσο σημαντικό;


Πρώτη απάντηση: Λόγω της σπανιότητας τους. Οι τοπικές οικονομίες σε λιγότερο ή περισσότερο βαθμό ικανοποιούσαν τις ανάγκες σε βασικά είδη.

Αλλά και πάλι μας κάνει εντύπωση. Όση έκανε και στον Βασιλιά στο παραμύθι με την τρίτη κόρη που είπε ότι τον αγαπά τόσο όσο και το αλάτι.Πανδέκτης -Εθνικό Ίδρυμα Ερευνὠν
Μια ερώτηση για όλους μας:

Γιατί λέμε ότι οι ανατολικές επαρχίες του Βυζαντίου είχαν ανεικονικές αντιλήψεις; Υποστηρίζεται ότι αυτό συμβαίνει με βάση την επιρροή της ιουδαϊκής και μουσουλμανικής θρησκείας. Αρκεί όμως αυτή η ερμηνεία; Πώς επηρεάζει η ιουδαϊκή θρησκεία τα βάθη της Μ.Ασίας; Και ήταν αρκετή η επίδραση του μουσουλμανισμού που φάνηκε μόλις τον 7ο αιώνα να καθορίσει την ιδεολογική - θρησκευτική ταυτότητα και πολιτισμική παράδοση αυτών των περιοχών; Πριν , στην αρχαιότητα, τη ρωμαϊκή περίοδο, από τι επηρεάζονταν; Δεν υπήρχε εκεί επίδραση του περσικού πολιτισμού; Αυτός δεν είναι κατά βάση εικονικός; Όταν οι πρώτο χριστιανοί ασκητές εμφανίζονται στην Αίγυπτο, την Καππαδοκία κ.λ.π. (1ο, 2ο μ.Χ. αι) από τι επηρεάζονται; Μήπως υπάρχει μια λαϊκή παράδοση παράλληλα που έρχεται από κάποια άλλη "ρίζα" του παρελθόντος; Μήπως πράγματι αρκεί ή ιουδαίκή και μουσουλμανική παράδοση να εξηγήσει αυτή την πιο πνευματική, μυστικιστική, ασκητική πλευρά του χριστιανισμού, που συνηθίζουμε να τη λέμε ανατολική;
Μήπως επηρρεάζει η Ινδία, ο Βουδισμός; Και πάλι βέβαια ο ινδουισμός είναι εικονικός, νομίζω.

Ποιος σοφός ή ερευνητής μπορεί να μας δώσει τα φώτα του;

Η ΕΡΏΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΙΑ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ.
Ας ξαναδούμε, όμως, όσα μάθαμε, η Β Λυκείου, με άλλο τρόπο:
Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο
Επιχειρήματα -ιστορική σκέψη για το θέμα των Σλαβικών εγκαταστάσεων στο Βυζάντιο
Σλάβικες λέξεις στα ελληνικά -ΕυρυτανίαΕικονομαχία: Αφήγηση των γεγονότων - Λέξεις κλειδιά της ενότητας.

Το τροπάριο της Κασσιανής:


Από τα απόστιχα ιδιόμελα του όρθρου της Μ. Τετάρτης:


Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή,
τὴν σὴν αἰσθομένη θεότητα, μυροφόρου ἀναλαβοῦσα τάξιν,
ὀδυρομένη, μύρα σοι, πρὸ τοῦ ἐνταφιασμοῦ κομίζει.
Οἴμοι! λέγουσα, ὅτι νύξ μοι ὑπάρχει, οἶστρος ἀκολασίας,
Δέξαι μου τὰς πηγὰς τῶν δακρύων,
ὁ νεφέλαις διεξάγων τῆς θαλάσσης τὸ ὕδωρ·
κάμφθητί μοι πρὸς τοὺς στεναγμοὺς τῆς καρδίας,
ὁ κλίνας τοὺς οὐρανοὺς τῇ ἀφάτῳ σου κενώσει.
Καταφιλήσω τοὺς ἀχράντους σου πόδας,
ἀποσμήξω τούτους δὲ πάλιν τοῖς τῆς κεφαλῆς μου βοστρύχοις·
ὧν ἐν τῷ παραδείσῳ Εὔα τὸ δειλινόν,
κρότον τοῖς ὠσὶν ἠχηθεῖσα, τῷ φόβῳ ἐκρύβη.
Ἁμαρτιῶν μου τὰ πλήθη καὶ κριμάτων σου ἀβύσσους
τίς ἐξιχνιάσει, ψυχοσῶστα Σωτήρ μου;
Μή με τὴν σὴν δούλην παρίδῃς, ὁ ἀμέτρητον ἔχων τὸ ἔλεος.Μεταγραφή του Φώτη Κόντογλου:

Κύριε, η γυναίκα που έπεσε σε πολλές αμαρτίες,
σαν ένοιωσε τη θεότητά σου, γίνηκε μυροφόρα
και σε άλειψε με μυρουδικά πριν από τον ενταφιασμό σου
κι έλεγε οδυρόμενη: Αλλοίμονο σε μένα, γιατί μέσα μου είναι νύχτα κατασκότεινη
και δίχως φεγγάρι, η μανία της ασωτείας κι ο έρωτας της αμαρτίας.
Δέξου από μένα τις πηγές των δακρύων,
εσύ που μεταλλάζεις με τα σύννεφα το νερό της θάλασσας.
Λύγισε στ' αναστενάγματα της καρδιάς μου,
εσύ που έγειρες τον ουρανό και κατέβηκες στη γης.
Θα καταφιλήσω τα άχραντα πόδια σου,
και θα τα σφουγγίσω πάλι με τα πλοκάμια της κεφαλής μου·
αυτά τα πόδια, που σαν η Εύα κατά το δειλινό,
τ' άκουσε να περπατάνε, από το φόβο της κρύφτηκε.
Των αμαρτιών μου τα πλήθη και των κριμάτων σου την άβυσσο,
ποιος μπορεί να τα εξιχνιάση, ψυχοσώστη Σωτήρα μου;
Μην καταφρονέσης τη δούλη σου, εσύ που έχεις τ' αμέτρητο έλεος

Το τροπάριο της Κασσιανής -Απόδοση από Κωστή Παλαμά


Διάλογοι με τη Διεθνή Αμνηστία - Αραβο - Ισραηλινή διένεξη

" Μη κάνεις εις σεαυτόν είδωλον, μηδέ ομοίωμα τινός, όσα είναι εν τω ουρανώ άνω ή όσα εν τη γη κάτω... μη προσκυνήσης αυτά μηδέ λατρεύσης αυτά, ..."[Εξοδος 20/κ'4-5]. Παλαιά Διαθήκη

η εικονομαχία στο Βυζάντιο, το Ισλάμ, την εποχή της Μεταρρύθμισης

Το πρώτο γνωστό ακριτικό - το άσμα του Αρμούρη

Perifereies_Ispanias.pngΒρισκόμαστε στη Νότια Ισπανία, Ανδαλουσία - πρωτεύουσα η Κόρδοβα, χτισμένη από τους Ρωμαίους τον 1ο αιώνα π.Χ. δίπλα στον ποταμό Γκουανταλκιβίρ, μετά οι Βησιγότθοι, μετά οι Άραβες, νίκη καθολικών δυνάμεων (;) επί των Μαυριτανών και επιβολή του καθολικισμού στην Ισπανία.:


" 67839.jpg


ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΖΑΜΙ ΤΗΣ ΚΟΡΔΟΒΑΣ"


Το πιο διάσημο μουσουλμανικό τέμενος στην Ισπανία, η θρυλική Λα Μεθκίτα, με τους 850 κίονες, τα αμέτρητα τόξα, τις αψίδες, τα πολύχρωμα μάρμαρα και τα ψηφιδωτάH εξάπλωση των Αράβων:Τα ίχνη του πολιτισμού των Μαυριτανών (έτσι λέγαν τους Άραβες στην Ισπανία):flamenco


Αγ.Σοφία

Ρομανικός ρυθμός
Γοτθικός ρυθμόςΤο Αιγαίο στο Βυζάντιο -ίδρυμα Μείζονος ΕλληνισμούΟύννοι
Γερμανικά φύλα -wikipedia


Τα απομνημονεύματα του Ανδριανού της Μαργκερίτ Γιουρσενάρ
Ένα βιβλίο συναρπαστικό και διδακτικά χρήσιμο.Χριστιανισμός και Ρώμη -Ste Croix - αποσπάσματα από μία πρόσφατη έκδοση -αφόρμηση για ένα μεγάλο θέμα==Από τον έλληνορωμαϊκό πολιτισμό στον Ευρωπαϊκό και τον Βυζαντινό Ή ΑΛΛΙΩΣ
'Το οδοιπορικό μιας αργής μετάβασης στους νεότερους χρόνους"
Ή ΑΛΛΙΩΣ

"ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΚΑΘΡΕΦΤΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ"


ΕΛΛΗΝΙΚΗ -ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΗ : Αθήνα athens_view120-μΧ.jpg

[[ http://www.sikyon.com/athens/Monuments/athens_recns_gr.html |αναπαράσταση Άρχαίας Αθήνας]]

: Αλεξάνδρεια
Αλεξάνδρεια


:Εφεσος - Πέργαμος, Ντοκυμαντερ του HISTORY CHANNEL

: Τα αιγυπτιακά πορτραίτα Φαγιούμ του 100 π.Χ.


ρωμαϊκή εποχή ΡΩΜΗ


ΡΩΜΗ: η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΡΩΜΗ

Α: DOLCE VITA ΤΟΥ FEDERICO FELLINI

Ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία (Βυζάντιο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ======

Δυτική Ρωμαϊκή αυτοκρατορια (Ραβέννα - Ρώμη)

πΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΆ ΜΝΗΜΕΊΑ -
Η Μονή Σινά που έκτισε ο Ιουστινιανός

Ιστοσελίδα της Μονής Σινά

external image sina_t008_f01_b.jpg

Η Αγια Σοφία στην Κωνσταντινούπολη , που έκτισε ο Ιουστινιανός

external image 3113.AgiaSofia.jpg


ΡΑΒΕΝΝΑ: Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ, Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 5ΟΥ ΑΙΩΝΑ μ.Χ.

Πρωτεύουσα του δυτικού ρωμαϊκού κράτους από το 402 μ.Χ. ΚΑΙ σήμαντική πόλη της αυτοκρατορίας του Ιουστινιανού


RAVENNAsite_0788_0001-500-0-20090921170929.jpg