Τρόποι απόδοσης με εικόνα ή ήχο ή κείμενο, των αλλαγών, της μετάβασης από τον 19ο στον 20 ο αιώνα..

Ο ΚΑΘΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ, ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ


(UNDER CONSTRUCTION.....)Από το 19ο στο 20ο αιώνα:


external image Eug%C3%A8ne_Delacroix_-_La_libert%C3%A9_guidant_le_peuple.jpg


external image 1801_Antoine-Jean_Gros_-_Bonaparte_on_the_Bridge_at_Arcole.jpg

Ingres,_Napoleon_on_his_Imperial_throne_-1806.jpg
external image Napoleons_retreat_from_moscow.jpg

Bundesarchiv_Bild_183-B01718,_Ausstellung_'Planung_und_Aufbau_im_Osten'.jpg


Operation_Barbarossa-tanks.jpg


external image Kovpak_partisanki.jpgexternal image USSROfficerTT33.JPG


A Soviet junior lieutenant urges Soviet troops forward against German positions (12th of July 1942)

Bundesarchiv_Bild_101I-215-0366-03A,_Russland,_Soldat,_Pferd_im_Winter.jpg