Εφημερίδα των Ιονίων Νήσων: 134, 24, Ιουλίου 1847

Ο ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ

"Θαλάσσιον τέρας όμοιον του περυσινού, το οποίον ευρίσκεται ήδη βαλσαμωμένον εις το Μουσείον μας, επεσκέφθη τον λιμένα μας εφέτος. Είθε όμως η εμφάνισις του νέου αυτού καρχαρία, ως εκείνη του περυσινού, να μην μας έδιδεν αιτίαν θρήνου.
Την 19 τρέχοντος περί 7 μ.μ. εν τοιούτον θαλάσσιον τέρας γιγαντιαίου μεγέθους, ώρμησεν, αιφνιδίως κατά στρατιώτου,του 3ου τάγματος, όστις εκολύμβα μετά τίνων άλλων συντρόφων του πλησίον του μόλου της Μανδρακίνας. Αφού ήρπασε την βοράν του με τους οδόντας, ο καρχαρίας εβυθίσθη δια να την καταφάγη, αφίνων την επιφάνειαν της θαλάσσης βαμμένην με αίμα. Και άλλος στρατιώτης κολυμβών πλησίον του πρώτου εκινδύνευσε να γίνει και αυτός βορά του τέρατος αλλά κατ’ ευτυχίαν διέφυγε τον κίνδυνον αυτόν, φέρων εις το σώμα του πληγήν την οποίαν το θηρίον τω επέφερε με την ουράν του.
Μόλις το δυστυχές αυτό συμβάν ηκολούθησε και λέμβοι τινές του «Φλογερού» (Αrdent) ατμοπλοίου της Α.Μ. και άλλων πλοίων, προσωρμισμένων πλησίον του μέρους όπου συνέβη το δυστύχημα, έτρεξαν εις βοήθεια των άλλων κολυμβιστών, χωρίς όμως να δυνηθώσι κατά δυστυχίαν να ελευθερώσωσιν εκείνον τον ατυχή, επειδή το τέρας έγινε την ίδιαν στιγμή άφαντον, σύρον μεθ’ εαυτού το δυστυχές θύμα. "


Τι θα σας κινούσε το ενδιαφέρον σε μια τέτοια είδηση , ώστε να θελήσετε να στήσετε μια δική σας ιστορία;
το τέρας, η πάλη, η φρίκη, το αίμα, ο νεαρός, η ιστορία του, το τέρας -η ιστορία του, η θάλασσα, το περιβάλλον..
Και πάλι τι είδους ιστορία; ρομαντική, ποιητική, κοινωνική, θρίλερ. παρωδία, ...
Και με τι τρόπο θα τη διηγόσασταν; διάλογο, αφήγηση, περιγραφή, εσωτερικό μονόλογο, μεικτό τρόπο ...
Και σε κόμικς, σε διήγημα, σε ποίημα, σε μυθιστόρημα, σε μιούζικαλ, σε ταινία, σε ζωγραφιά, με μαριονέττες, ή πώς αλλιώς...

Δοκιμάστε το!

Ενας χώρος μπορεί να είναι κι εδώ, απλά γράφοντας, επάνω σ΄αυτή τη σελίδα, όπως κάνω εγώ τώρα, αφού πατήσετε Edit, ή σε ένα έγγραφο του Word ή μια παρουσίσαη power point στον υπολογιστή σας, που μπορείτε να την αναρτήσετε εδώ μέσω του Edit και μετά File.
Καλή επιτυχία!