η Πάραλος έχει πάρει το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα, να αναγγείλει την καταστροφή του στόλου και το θάνατο τόσων στρατιωτών στους Αιγός ποταμούς.

Προτείνετε ρόλους -οπτικές γωνίες να δώσουμε την ατμόσφαιρα αυτού του ταξιδιού, μέσα από μονόλογους σε πρώτο πρόσωπο::π.χ. ο κυβερνήτης , όνομα;Αριστόμαχος(;)
τι νοιώθει τι σκέφτεται

ένας κωπηλάτης, όνομα:.....................

ένας λαθρεπιβάτης -στρατιώτης που κρύφτηκε να σωθεί

ένας Σπαρτιάτης του Λύσανδρου ερωτευμένος με μία Αθηναία

ένας κωφάλαλος στο βοηθητικό προσωπικό της ιεράς τριήρους

κ.λ.π.

Τί λέτε;